Prop. 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder
   
 
Titel:Prop. 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder
Utgivningsår:2014
Omfång:103 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314176
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:176
Ämnesord:Skatterätt , Insolvensrätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om rätt att ta fordon i anspråk för betalning av fordringar på vissa skatter och avgifter.

Syftet med lagen är att dels minska de restförda fordonsrelaterade skulderna till det allmänna, dels minska incitamentet att använda s.k. fordonsmålvakter. Genom att låta en fordonsmålvakt, normalt en person utan utmätningsbara tillgångar, stå som registrerad ägare för ett fordon kan den civilrättslige ägaren och brukaren undandra sig det betalningsansvar som följer av ett fordonsinnehav. Det allmänna ska, genom Kronofogdemyndigheten, kunna ta i anspråk ett fordon som föranleder debitering av vissa fordonsrelaterade skatter och avgifter.

Det föreslås också att felparkerade fordon, vars registrerade ägare har sådana obetalade och förfallna skulder uppgående till visst belopp, ska få flyttas och att fordonet inte behöver återlämnas till ägaren förrän alla dessa skulder och kostnader i samband med flytten är betalade.

Den nya lagen och de övriga författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB