Prop. 2013/14:162 Ändringar av statistiksekretessen
   
 
Titel:Prop. 2013/14:162 Ändringar av statistiksekretessen
Utgivningsår:2014
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314162
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:162
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslås två ändringar i bestämmelserna om statistiksekretess i 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen. Den ena ändringen innebär att s.k. andra jämförbara undersökningar som utförs inom det statliga kommittéväsendet och av Statskontoret ska omfattas av statistiksekretess utan att regeringen meddelar föreskrifter om det. Den andra ändringen innebär att paragrafen delas upp i fler stycken, i syfte att göra bestämmelserna mer överskådliga och lättare att tillämpa.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
 
  © 2017 Jure AB