Prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd
   
 
Titel:Prop. 2013/14:168 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd
Utgivningsår:2014
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314168
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:168
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) i syfte att förbättra möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta familjer att delta i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2014.
 
  © 2017 Jure AB