Prop. 2013/14:203 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
   
 
Titel:Prop. 2013/14:203 Ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder
Utgivningsår:2014
Omfång:42 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314203
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:203
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en ny lag som ger Säkerhetspolisen ansvaret för vissa säkerhetsfrågor vid egendom som används som tjänstebostad för statsministern. Förslaget innebär att ansvaret för att förebygga att obehöriga får tillträde till statsministerns tjänstebostäder Sagerska huset och statens egendom Harpsund överförs från de myndigheter som i dag har det ansvaret till Säkerhetspolisen. Dessutom flyttas rätten att besluta i frågor om skyddsobjekt och ansvaret för bevakning av beslutade skyddsobjekt när det gäller tjänstebostäderna från regeringen till Säkerhetspolisen.

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 september 2014.
 
  © 2017 Jure AB