Regeringens skrivelse 2013/14:205 Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2014
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:205 Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2014
Utgivningsår:2014
Omfång:69 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314205
Serie:Propositioner nr. 2013/14:205
Ämnesord:Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Transparensen i budgetpropositionen för 2014 - Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket (RiR 2013:23).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som Riksrevisionen rekommenderar.
 
  © 2017 Jure AB