Regeringens skrivelse 2013/14:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Utgivningsår:2014
Omfång:186 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314102
Serie:Propositioner nr. 2013/14:102
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av hur ekonomin och verksamheten i kommuner och landsting har utvecklats de senaste åren.

Redovisningen av den kommunala ekonomin innefattar i huvudsak resultatutvecklingen för kommuner och landsting, sysselsättningsutvecklingen samt utvecklingen av statliga bidrag till kommunsektorn.

Redovisningen av utvecklingen i den kommunala verksamheten omfattar i första hand verksamheterna inom skola, vård och omsorg. Innehållet i skrivelsen syftar till att beskriva hur dessa verksamheter utvecklats i förhållande till de nationella mål som riksdagen och regeringen har formulerat. I skrivelsen har de senaste tillgängliga uppgifterna för respektive område använts.
 
  © 2017 Jure AB