Regeringens skrivelse 2013/14:185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser
Utgivningsår:2014
Omfång:116 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314185
Serie:Propositioner nr. 2013/14:185
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogörs för regeringens åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser.
 
  © 2017 Jure AB