Prop. 2013/14:123 Olovlig hantering av avkodningsutrustning
   
 
Titel:Prop. 2013/14:123 Olovlig hantering av avkodningsutrustning
Utgivningsår:2014
Omfång:44 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314123
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:123
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Det förslag som regeringen lägger i propositionen innebär att det ska vara straffbart att skaffa eller använda olovlig avkodningsutrustning för privat bruk. Det ska också vara straffbart att tillverka, importera, distribuera, sälja, hyra ut eller installera den olovliga utrustningen, oavsett om det sker kommersiellt eller privat.

Straffet för att skaffa eller använda olovlig avkodningsutrustning för privat bruk ska vara böter. Straffet för övrig privat olovlig hantering ska vara böter eller fängelse i högst två år, vilket redan gäller för kommersiell olovlig hantering.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
 
  © 2017 Jure AB