Regeringens skrivelse 2013/14:103 Kommittéberättelse 2014
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:103 Kommittéberättelse 2014
Utgivningsår:2014
Omfång:372 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314103
Serie:Propositioner nr. 2013/14:103
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.
 
  © 2017 Jure AB