Ds 2014:15 Ersättning för höga sjuklönekostnader
   
 
Titel:Ds 2014:15 Ersättning för höga sjuklönekostnader
Utgivningsår:2014
Omfång:67 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241059
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:15
Ämnesord:Försäkringsrätt , Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria föreslår att det nuvarande högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader ersätts av en ny ersättning för höga sjuklönekostnader.

Förslaget innebär att en arbetsgivare kommer att få kompensation för den del av sjuklönekostnaden som överstiger en viss andel av arbetsgivarens totala lönekostnad.
 
  © 2017 Jure AB