SOU 2014:31 Visselblåsare
� Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
   
 
Titel:SOU 2014:31 Visselblåsare � Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
Utgivningsår:2014
Omfång:415 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241165
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:31
Ämnesord:Arbetsrätt , Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningen lämnar huvudsakligen följande tre förslag.

-En ny arbetsrättslig lag om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet.
-En ny regel i arbetsmiljölagen (1977:1160) som innebär en skyldighet för alla arbetsgivare att - i den utsträckning verksamheten kräver det - antingen se till att det finns rutiner för interna larm om allvarliga missförhållanden eller vidta andra åtgärder som underlättar sådana larm.
-Regler till skydd för identiteten på de arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.
 
  © 2017 Jure AB