Prop. 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR
   
 
Titel:Prop. 2013/14:230 Informationsutbytesavtal med Macao SAR
Utgivningsår:2014
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314230
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:230
Ämnesord:Skatterätt , Internationell rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Macao SAR om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.

Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.

Lagen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB