SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet
   
 
Titel:SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet
Utgivningsår:2014
Omfång:286 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241370
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om registerutdrag i samhället
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:48
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret.

Utredningen har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet avseende arbetsgivare som i dag inte har rätt att få ta del av arbetssökandes uppgifter ur belastningsregistret.

Förslaget innebär i praktiken att förutsättningarna för arbetsgivares icke författningsreglerade registerkontroll återförs till vad som gällde före år 1989.
 
  © 2017 Jure AB