Regeringens skrivelse 2013/14:245 En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:245 En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
Utgivningsår:2014
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314245
Serie:Propositioner nr. 2013/14:245
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen en nationell strategi för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Strategin anger målsättningarna och prioriteringarna samt de åtgärder, på kort och lite längre sikt, som regeringen bedömer behöver vidtas för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv utformning av en svensk regim för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
 
  © 2017 Jure AB