Prop 2013/14:246 Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår
   
 
Titel:Prop 2013/14:246 Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår
Utgivningsår:2014
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314246
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:246
Ämnesord:Skatterätt , Miljörätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att lagen (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel och de relaterade ändringarna i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska utgå. Skälet är att de energi- och koldioxidskatteregler som skulle kombineras med kvotplikten ännu inte har godkänts vid statsstödsprövningen inom Europeiska unionen.
 
  © 2017 Jure AB