Skattelagstiftning
� Att lagstifta om skatt
   
 
Författare:Hultqvist Anders , Melz Peter , Påhlsson Robert
Titel:Skattelagstiftning � Att lagstifta om skatt
Utgivningsår:2014
Omfång:195 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139018070
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 450 SEK exkl. moms

 

Inom skatterätten ligger ofta fokus på rättstillämpningen och skattelagstiftningens konsekvenser. Sällan ägnas lagstiftningens kvalitet eller de bakomliggande orsakerna till bra eller dålig skattelagstiftning särskild uppmärksamhet. För att råda bot på detta startades år 2009 Skattelagstiftningsprojektet vid Stockholms universitet. Med jämförande erfarenheter av väl fungerande respektive misslyckad lagstiftning kan man nå kunskap om vad som skapar en bra skattelagstiftning och ett nytt delämne – skattelagstiftningslära – inom den skatterättsliga forskningen börjar ta form.

Under de fem år Skattelagstiftningsprojektet pågått har möten, seminarier och symposier hållits med fokus på kvaliteten i skattelagstiftningen och dess betydelse för en bra beskattning.

I denna antologi finns några av dessa erfarenheter samlade i form av artiklar av ett antal aspekter som tilldrog sig stort intresse från många håll, såsom hur skattenormgivningen utformas och representeras av lagspråk och sedan kommuniceras till de skattskyldiga, hur en bra beredning av lagstiftningen bör gå till, problemen med retroaktiv- och annan snabblagstiftning, uppföljning av lagstiftning samt implementering av EU-rätt på skatteområdet.
 
  © 2017 Jure AB