Prop. 2014/15:17 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör
   
 
Titel:Prop. 2014/15:17 Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör
Utgivningsår:2014
Omfång:9 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415017
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:17
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att reglerna om när ett investeringssparkonto upphör ändras. De föreslagna ändringarna innebär att ett investeringssparkonto inte ska upphöra enbart av den anledningen att kontofrämmande tillgångar överförs till eller förvaras på kontot. Förslaget föranleder ändringar i inkomstskattelagen och lagen om investeringssparkonto.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015 och tillämpas första gången i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot efter den 28 februari 2015. Om kontoinnehavaren begär det tillämpas de nya bestämmelserna även i fråga om kontofrämmande tillgångar som har förtecknats på investeringssparkontot före ikraftträdandet.
 
  © 2017 Jure AB