SOU 2014:78 Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård
   
 
Titel:SOU 2014:78 Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård
Utgivningsår:2014
Omfång:51 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241974
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:78
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Utredningen om översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt överlämnade den 1 december 2014 sitt delbetänkande " Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård" till regeringen.

Utredningens uppdrag i den del som redovisas i detta betänkande är att undersöka den ingående skattens andel av den totala kostnaden inom verksamhet med ambulansflyg och att bedöma behovet av en särskild författningsreglering som avser ersättning för dold mervärdesskatt vid upphandling av sådan verksamhet. Utredningen bedömer att det varken finns behov av eller är lämpligt att införa en särskild författningsreglering av ersättningsnivån för dold mervärdeskatt med avseende på verksamhet inom luftburen ambulanssjukvård.

Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 augusti 2015.
 
  © 2017 Jure AB