Prop. 2014/15:80 Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
   
 
Titel:Prop. 2014/15:80 Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen
Utgivningsår:2015
Omfång:103 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415080
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:80
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna föreslås i syfte att anpassa det svenska regelverket till internationella standarder och därigenom stärka och effektivisera det svenska systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Sverige är medlem i Financial Action Task Force (Fatf). Fatf tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. År 2012 antog Fatf 40 reviderade standarder. Enligt dessa ska länder bl.a. identifiera, utvärdera och förstå sina risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. En sådan nationell riskbedömning har gjorts i Sverige.

Mot bakgrund av att de internationella standarderna har reviderats och med beaktande av den nationella riskbedömningen föreslås bl.a. att verksamhetsutövare ska göra en bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten. Det föreslås också att begreppet person i politiskt utsatt ställning utvidgas. Dessutom föreslås vissa ändringar av de bestämmelser som reglerar den tillsyn av vissa verksamhetsutövare som bedrivs av länsstyrelserna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.
 
  © 2017 Jure AB