Prop. 2014/15:76 Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.
   
 
Titel:Prop. 2014/15:76 Om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands m.m.
Utgivningsår:2015
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415076
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:76
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att den personkrets som enligt lagen (2008:552) om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands kan komma i åtnjutande av katastrofmedicinska insatser ändras från människor med hemvist i Sverige till människor med anknytning till Sverige.

Vidare föreslås att katastrofmedicinska insatser i utlandet ska kunna tillhandahållas även för personer som inte har anknytning till Sverige. I propositionen föreslås även att det införs en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som ger landsting möjlighet att bedriva hälso- och sjukvård i samband med sjöräddningsinsatser i de delar av havet som ligger utanför Sveriges sjöterritorium och där räddningstjänsten ankommer på svenska myndigheter. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB