Prop. 2014/15:82 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)
   
 
Titel:Prop. 2014/15:82 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS)
Utgivningsår:2015
Omfång:76 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415082
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:82
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Genom det så kallade VIS-rådsbeslutet öppnas en möjlighet för brottsbekämpande myndigheter att under vissa begränsade förutsättningar kunna få tillgång till uppgifter i informationssystemet för viseringar (VIS) i syfte
att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott. VIS är en för medlemsstaterna i Europeiska unionen gemensam databas för viseringar och administreras av unionen.

I propositionen föreslår regeringen de lagändringar som krävs för att genomföra VIS-rådsbeslutet. De nya bestämmelserna förs in i lagen om internationellt polisiärt samarbete. Förslaget omfattar regler om bland annat villkoren för sökning i VIS och begränsningar i användningen av VIS-uppgifter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
 
  © 2017 Jure AB