SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
   
 
Titel:SOU 2015:44 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
Utgivningsår:2015
Omfång:275 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138242827
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om stöd och krav avseende arbetslösa personer som tar emot ekonomiskt bistånd
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2015:44
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

I detta betänkande lämnas förslag på en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, i vilken det förtydligas vilka krav som kan ställas på en arbetslös person som ansöker om försörjningsstöd. Betänkandet innehåller även förslag på kompletteringar i förordning(2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453) och i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

I betänkandet redovisas också resultatet av de kartläggningar utredningen gjort avseende vilka krav socialtjänsten ställer på den som söker ekonomiskt bistånd.
 
  © 2017 Jure AB