Prop. 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning
   
 
Titel:Prop. 2014/15:124 En mer jämställd föräldrapenning
Utgivningsår:2015
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201415124
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2014/15:124
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att ytterligare 30 dagar för vilka det kan betalas ut föräldrapenning på sjukpenningnivå ska reserveras för vardera föräldern.

Det innebär att 180 av de totalt 390 dagar som kan ge ersättning på sjukpenningnivå inte kommer att vara möjliga för föräldrarna att avstå till varandra. En följändring föreslås i lagen om jämställdhetsbonus på så sätt att antalet bonusdagar sänks.

Regeringen föreslår att bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2016. Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla för föräldrapenning och jämställdhetsbonus för ett barn som har fötts före ikraftträdandet, eller, vid adoption, när den som adopterat barnet har fått barnet i sin vård före ikraftträdandet.
 
  © 2017 Jure AB