Prop. 2001/02:3 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:3 En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m.
Anmärkning:Se SOU 2000:34.
Utgivningsår:2001
Omfång:64 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102003
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:3
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att skatten för hushåll med låga inkomster och ett högt taxeringsvärde begränsas så att den inte överstiger en viss del av hushållsinkomsten. Fastighetsskatten ska därmed inte överstiga 5 % av inkomsten. Fastighetens taxeringsvärde ska inte räknas in i förmögenheten. Skattereduktionen kan uppgå till högst 27 200 kr. Endast fastigheter för permanentboende i Sverige omfattas. De nya reglerna gäller alltså inte fritidsfastigheter. Reglerna tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2001.
 
  © 2017 Jure AB