Prop. 2015/16:15 Beskattning av säkerhetsreserv
   
 
Titel:Prop. 2015/16:15 Beskattning av säkerhetsreserv
Utgivningsår:2015
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516015
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:15
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det införs uttryckliga regler om när hela säkerhetsreserven enligt 39 kap. inkomstskattelagen i skadeförsäkringsföretag ska tas upp till beskattning. Syftet med förslaget är att klargöra i vilka situationer beskattning ska ske. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.
 
  © 2017 Jure AB