Prop. 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga
   
 
Titel:Prop. 2015/16:71 Bidrag för glasögon till barn och unga
Utgivningsår:2015
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516071
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:71
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Lagen innebär att landstingen ska lämna bidrag för kostnad för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga som är mellan 8 och 19 år och omfattas av landstingens skyldighet att erbjuda hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om bidragets storlek och övriga villkor för bidraget samt om återbetalningsskyldighet.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.
 
  © 2017 Jure AB