Prop. 2015/16:72 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
   
 
Titel:Prop. 2015/16:72 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
Utgivningsår:2016
Omfång:166 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:72
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

En ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering föreslås. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om vad som krävs av organ för bedömning av överensstämmelse som enligt EU-förordningen ska granska kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster, dels om certifiering av anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter och anordningar för skapande av kvalificerade elektroniska stämplar. Vidare innehåller lagen bestämmelser om tillsyn, överklagande och avgifter. Lagen om kvalificerade elektroniska signaturer ska upphävas. Detta föranleder följdändringar i ett antal lagar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
 
  © 2017 Jure AB