Prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet
� genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv
   
 
Titel:Prop. 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet � genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv
Utgivningsår:2016
Omfång:174 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516082
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:82
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I denna proposition föreslår regeringen vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) som syftar till att genomföra EU:s så kallade tobaksprodukt­direkti­v. Direktivet ska underlätta för EU:s inre marknad för tobaksvaror och relaterade produkter att fungera smidigt. Samtidigt ska det se till att det finns en hög skyddsnivå för folkhälsan, särskilt för ungdomar.

Direktivet ska också uppfylla EU:s skyldig­heter enligt Världshälsoorganisationen WHO:s ramkonvention om tobakskontroll.

Propositionen innehåller ett antal detaljerade förslag som bland annat rör smak, tillsatser, förpackningar, märkning, hälsovarningar, rapporteringsskyldighet för tillverkare och importörer, avgifter, tillsynsansvar med mera. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 maj 2016.
 
  © 2017 Jure AB