Prop. 2015/16:91 Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar
   
 
Titel:Prop. 2015/16:91 Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar
Utgivningsår:2016
Omfång:165 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516091
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:91
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag till ändring i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. Ändringen är ett led i att genomföra de omarbetade EU-direktiven om icke-automatiska vågar och om mätinstrument.

Ändringen innebär att bestämmelser om sanktionsavgift införs i lagen. Direktiven kräver i övrigt genomförande på förordnings- och föreskriftsnivå.

Ändringen föreslås träda i kraft den 20 april 2016.
 
  © 2017 Jure AB