Prop. 2016/17:44 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete
   
 
Titel:Prop. 2016/17:44 Ändrade bestämmelser om tullsamarbete
Utgivningsår:2016
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617044
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:44
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I denna proposition redogörs för de ändringar i svensk rätt som bedöms vara nödvändiga som en följd av de ändringar i rådets förordning om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull-och jordbrukslagstiftningen, som har tillämpats sedan den 1 september 2016. Propositionen innehåller förslag till ändringar i tullagen.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.
 
  © 2017 Jure AB