Prop. 2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
   
 
Titel:Prop. 2016/17:49 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
Utgivningsår:2016
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617049
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:49
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller ett förslag om ändrade regler för kassaregisterskyldigheten, vilka syftar till förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Förslaget innebär att en näringsidkare utan fast driftställe i Sverige inte längre ska vara undantagen från skyldigheten att använda certifierat kassaregister om försäljning görs mot kontant betalning eller betalning med kontokort. Näringsidkaren kan i stället använda ett kassaregister som har prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om prövningen visar att registret uppfyller likvärdiga krav.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.
 
  © 2017 Jure AB