SOU 2016:91 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
   
 
Titel:SOU 2016:91 Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
Utgivningsår:2016
Omfång:151 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138245422
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2016:91
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

Undersöker i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden och beskriver utnyttjandets karaktär. Förslag i betänkandet: bland annat straffansvar för arbetsgivare. Förslaget innebär att arbetsgivare som uppsåtligen inte har levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse i högst ett år eller böter. Utredaren föreslår också en möjlighet att underlåta återkallelse av tillstånd när en arbetsgivare på eget initiativ har rättat till brister i anställningsvillkoren.

Betänkandet innehåller också förslag om direktåtkomst för Migrationsverket till vissa uppgifter hos bland annat Skatteverket, en möjlighet för regeringen att meddela ytterligare föreskrifter om efterkontroller och ett uppdrag till Migrationsverket att ta fram ett system för effektivare prövning av ärenden om arbetstillstånd.
 
  © 2017 Jure AB