Prop. 2016/17:173 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
   
 
Titel:Prop. 2016/17:173 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Anmärkning:2 delar.
Utgivningsår:2017
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617173
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:173
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 714 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs och ersätts av en ny lag med samma rubrik. Bestämmelserna i den nya lagen riktar i huvudsak skyldigheter mot fysiska och juridiska personer som utövar finansiell och viss annan verksamhet att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i sin verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB