Regeringens skrivelse 2016/17:184 Riksrevisionens rapport om statens bolagsinnehav
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:184 Riksrevisionens rapport om statens bolagsinnehav
Utgivningsår:2017
Omfång:80 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617184
Serie:Propositioner nr. 2016/17:184
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med att bedöma och upprätthålla aktualiteteten i motiv, syfte och mål med de statliga bolagsinnehaven. I skrivelsen går regeringen igenom rapporten och redovisar sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer samt redovisar vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa.
 
  © 2017 Jure AB