Prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet
   
 
Titel:Prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet
Anmärkning:SOU 2001:28
Utgivningsår:2001
Omfång:183 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102074
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:74
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB