Regeringens skrivelse 2016/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2016/17:213 Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet
Utgivningsår:2017
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617213
Serie:Propositioner nr. 2016/17:213
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Denna nationella strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet är ett uttryck för regeringens övergripande prioriteringar och syftar till att utgöra en plattform för Sveriges fortsatta utvecklingsarbete inom området.

Huvudsyftena med strategin är att bidra till att skapa långsiktiga förutsättningar för samhällets aktörer att arbeta effektivt med informations- och cybersäkerhet samt att höja medvetenheten och kunskapen i hela samhället. Regeringen vill genom strategin även stödja de insatser och det engagemang som redan finns i samhället för att stärka informations- och cybersäkerheten. Strategin omfattar därmed hela samhället, det vill säga statliga myndigheter, kommuner och landsting, företag, organisationer och privatpersoner.
 
  © 2017 Jure AB