Anställdas integritetsskydd
   
 
Författare:Grahn Erik , Kjällström Susanna
Titel:Anställdas integritetsskydd
Utgivningsår:2017
Omfång:280 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139019213
Ämnesord:Arbetsrätt , IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 593 SEK exkl. moms

 

I Sverige finns ingen samlad lagstiftning till skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Den som söker svaret på om en integritetskänslig åtgärd är lagenlig måste ta hänsyn till flera olika internationella och nationella rättskällor. Anställdas integritetsskydd – och dataskyddsförordningen vägleder läsaren i den snåriga juridiska materian. Boken behandlar grundligt arbetsgivarens allmänna rätt att vidta kontrollåtgärder samt reglerna i personuppgiftslagen och den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

I bokens praktiska avsnitt guidas läsaren på ett lättillgängligt vis genom gällande rätt vid vissa vanligt förekommande integritetskänsliga åtgärder i arbetslivet. Framställningen innehåller dessutom checklistor som kan användas när en integritetskänslig åtgärd ska vidtas eller införas, samt vid medbestämmandeförhandlingar om sådana åtgärder.

Boken är användbar för alltifrån ombudsmän, förhandlare, personalansvariga och IT- och systemansvariga till jurister som hanterar frågor om drogtester, positioneringsteknik och registrering av arbetstid etc.
 
  © 2017 Jure AB