Prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn
   
 
Titel:Prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn
Utgivningsår:2018
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718119
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:119
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. som innebär att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om:

- kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen,
- placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller
- det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2018.
 
  © 2017 Jure AB