Prop. 2017/18:122 EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden
   
 
Titel:Prop. 2017/18:122 EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden
Utgivningsår:2018
Omfång:192 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718122
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:122
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , IT-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnar regeringen förslag som anpassar befintliga dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets ansvarsområden till EU:s nya dataskyddsförordning.

Dataskyddsförordningen kommer att stärka skyddet och rättigheterna för den som får sina personuppgifter behandlade. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige, men kräver att svenska författningar anpassas för att säkerställa dels att svensk rätt inte strider mot förordningen, dels att förordningen får ett effektivt genomslag. Regeringen föreslår ändringar i bl.a. rennäringslagen, postlagen och lagen om behörighet för lokförare. Förslagen innebär inga större ändringar i sak utan går främst ut på att hänvisningar till personuppgiftslagen i relevanta fall ersätts med hänvisningar till dataskyddsförordningen och att dubbelregleringar tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.
 
  © 2017 Jure AB