Prop. 2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare
   
 
Titel:Prop. 2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare
Utgivningsår:2018
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718168
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:168
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att skydd av sjukpenninggrundande inkomst, SGI, också ska gälla för studerande som inte får studiemedel. Förutsättningarna är att studierna är eftergymnasiala. Från och med det andra kalenderhalvåret det år man fyller 20 ska SGI även gälla för studier på grundläggande eller gymnasial nivå.

För dem som startar aktiebolag föreslår regeringen att SGI – under företagets uppbyggnadsskede – beräknas utifrån samma principer som för enskilda näringsidkare. Tiden för uppbyggnadsskedet förlängs från 24 till 36 månader.

Förslagen om företagarnas SGI föreslås träda ikraft den 1 augusti 2018. Övriga förslag föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB