Prop. 2017/18:152 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen
   
 
Titel:Prop. 2017/18:152 En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen
Utgivningsår:2018
Omfång:12 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718152
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:152
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det föreslås att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskas från sju till sex.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 2 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB