Prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet
   
 
Titel:Prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet
Utgivningsår:2018
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718154
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:154
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att två nya former av mediestöd införs. Det ena stödet avser att stärka lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Dessutom föreslår regeringen att det nuvarande presstödet höjs och förlängs.

De nya stöden har som övergripande syfte att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

I propositionen föreslår regeringen en höjning av driftsstödet med 10 procent för hög- och medelfrekventa tidningar och en höjning av distributionsstödet med 50 procent. Regeringen föreslår också en förlängning av presstödsförordningens giltighetstid. De nya mediestöden är en del av en utveckling mot ett mer teknikneutralt stödsystem. Förändringarna behöver godkännas av Europeiska kommissionen innan de kan träda i kraft.
 
  © 2017 Jure AB