Prop. 2017/18:142 Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:142 Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning
Utgivningsår:2018
Omfång:182 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718142
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:142
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagar på finansmarknadsområdet till EU:s nya dataskyddsförordning. Förslagen innebär framför allt att hänvisningar till personuppgiftslagen tas bort och i vissa fall ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket är det datum när dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.
 
  © 2017 Jure AB