Prop. 2017/18:171 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde
� en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:171 Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde � en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Utgivningsår:2018
Omfång:442 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718171
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:171
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 321 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag som har som mål att anpassa lagarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde till EU:s nya dataskyddsförordning.

Förslagen innebär att lagarna om personuppgiftsbehandling i de berörda verksamheterna ska komplettera dataskyddsförordningen och den nya generella dataskyddslagen.

Hänvisningar till personuppgiftslagen försvinner och ersätts i vissa fall av hänvisningar till dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Dessutom föreslår regeringen exempelvis att bestämmelser om rättelse och skadestånd tas bort eftersom sådant i stället kommer att regleras av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 25 maj 2018.
 
  © 2017 Jure AB