Prop. 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter
   
 
Titel:Prop. 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter
Utgivningsår:2018
Omfång:113 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718187
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:187
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det införs en punktskatt på nikotinhaltiga vätskor som används i elektroniska cigaretter och på nikotinhaltiga produkter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak. Skatten omfattar dock inte produkter som klassificeras som läkemedel. Vätskorna beskattas med 2 kronor per milliliter och andra nikotinhaltiga produkter beskattas med 200 kronor per kilogram. Skattskyldig ska vara den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter, den som säljer skattepliktiga produkter till Sverige genom distansförsäljning, den som till Sverige för in eller importerar sådana produkter eller den som i Sverige tar emot sådana produkter. Från skattskyldighet undantas sådana varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk, dock högst 20 milliliter e-vätska och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle. Beskattningsmyndighet är Skatteverket förutom vid import från tredjeland, då Tullverket är beskattningsmyndighet.

Förutom en ny lag, benämnd lag om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, föreslås följdändringar i ett antal andra lagar.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 
  © 2017 Jure AB