Prop. 2017/18:248 Kriminalvårdsdatalag
� en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning
   
 
Titel:Prop. 2017/18:248 Kriminalvårdsdatalag � en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Utgivningsår:2018
Omfång:140 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718248
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:248
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en ny lag, kriminalvårdsdatalagen, som ska gälla för behandling av personuppgifter inom den del av Kriminalvårdens verksamhet som inte omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde.

Genom den nya lagen anpassas regleringen av personuppgifter inom Kriminalvården till EU:s dataskyddsförordning. Förordningen är direkt tillämplig från och med den 25 maj 2018 men ger utrymme för kompletterande nationella bestämmelser.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.
 
  © 2017 Jure AB