Prop. 2017/18:236 Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
   
 
Titel:Prop. 2017/18:236 Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
Utgivningsår:2018
Omfång:13 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718236
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2017/18:236
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en skriftväxling mellan
Sverige och Schweiz, verkställd den 8 och 13 december 2017. Skriftväxlingen avser tillämpningen av artikel 10 § 8 i avtalet mellan
Konungariket Sverige och Schweiziska Edsförbundet för undvikande av
dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet. Det
föreslås även att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz. Ändringen innebär att nämnda skriftväxling ska gälla som lag i
Sverige.

Skriftväxlingen innebär att den svenska respektive den schweiziska
behöriga myndigheten ensidigt får intyga att en pensionsfond är sådan att den omfattas av avtalets definition av pensionsfond.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den dag regeringen
bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB