Konstitutionell skatterätt
   
 
Författare:Påhlsson Robert
Titel:Konstitutionell skatterätt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2018
Omfång:137 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370369
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 203 SEK exkl. moms

 

I dagens gränsöverskridande skattesystem skapas regler av olika regelproducenter. Denna bok innehåller en orientering om vem som beslutar skatteregler, vad
reglerna får innehålla, hur de förhåller sig till varandra, samt konstitutionella förutsättningar för skattereglernas tolkning och tillämpning.

I boken behandlas bl.a. regeringsformens krav på skattelagstiftning och tillämpning av skattelag, liksom förutsättningarna för Skatteverkets allmänna råd. Författaren belyser också dessa frågor i ljuset av EU-fördraget, EUF-fördraget och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt dubbelbeskattningsavtalsrätten.
 
  © 2017 Jure AB