Regeringens skrivelse 2017/18:140 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:140 2018 års redogörelse för företag med statligt ägande
Utgivningsår:2018
Omfång:119 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718140
Serie:Propositioner nr. 2017/18:140
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2017/18. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs i Svenska Skeppshypotekskassan, Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Norrlandsfonden.
 
  © 2017 Jure AB