Regeringens skrivelse 2017/18:277 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2017/18:277 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017
Utgivningsår:2018
Omfång:92 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201718277
Serie:Propositioner nr. 2017/18:277
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för hur Allmänna arvsfonden har förvaltats. Den redovisar också hur Arvsfondsdelegationen under 2017 har fördelat pengar från fonden.

Regeringen redogör för hur den bedömer Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling samt analyserar fördelningen av stöd inom de olika verksamhetsområdena. Regeringen anger de områden som den menar bör prioriteras vid kommande fördelning av stöd från Allmänna arvsfonden.
 
  © 2017 Jure AB